?

Log in

hemulo's Journal
 
[Most Recent Entries] [Calendar View] [Friends]

Below are the 2 most recent journal entries recorded in hemulo's LiveJournal:

Wednesday, April 27th, 2005
9:57 pm
Mia artikolo por http://peterburgo.info
En Esperanto. Mia artikolo por http://peterburgo.info
originalo estas tie: http://www.peterburgo.info/index.php?cat=14


----------------------------------------
Al tago de la Granda Venko.

En Sankt-Peterburgo 24an de aprilo pasis en varma kaj amikeca etoso vica renkontiĝo de ĉuvaŝa diasporo. Ĉi tiu renkontiĝo estis speciale dediĉita al venonta ĉi jare sesdekjariĝo de la tago de Granda Venko. (Ĝi, fakte, estas plej grava festo en Rusio, dum kiu oni rememoras kun fiero kaj malgajeco la venkon en la Dua Mondmilito kaj ties viktimojn.)

Multaj ĉuvaŝoj estis militantaj dum tiu Granda Milito, multaj el ili pereis defendante nian patrujon kaj ankaŭ nian belan urbon. (En Leningrada kaj Volĥova frontoj pereis pli ol ses mil soldatoj el Ĉuvaŝio.) Memoro pri tiuj homoj, batalintaj kontraŭ faŝista interveno devas ĉiam resti en niaj kapoj kaj koroj.

Ĉuvaŝa diasporo de nia urbo estas efektive forta kaj multnombra. Ĝi ĉiam subtenas kulturajn tradiciojn kaj la nacian lingvon. Ĉi foje, speciale por la renkontiĝo, kiu kiel kutime, estis aranĝita en Sankt-Peterburga "Klubo de Oficiroj" estis invitita el Ĉeboksari Trupo re la fama Ĉuvaŝa Ŝtata Teatro por Junaj Spektantoj "Sespel".

La teatro havas longan historion kaj bonajn ligojn kun nia urbo. Ĉio komenciĝis en 1933 kiam en Ĉeboksara laborista klubo estis aranĝitaj la unua porinfana spektaklo laŭ verko de ĉuvaŝa aŭtoro. Sed antaŭ la malfermo de la teatro dum tuta jaro estis farata preparado. Oni invitis el Leningrado (tiama nomo de Sankt-Peterburgo) pedagogojn, en Ĉuvaŝio oni kolektis talentajn junulojn por la trupo. Tielmaniere naskiĝis unu el la plej famaj Ĉuvaŝaj teatroj.

Speciale por nuna grava evento, la aktoroj, kiuj rolumis ĝuste en la ĉuvaŝa lingvo (sen traduko), prezentis sian faman spektaklon "Flugiliĝintaj ne falas". Ĝi neniam antaŭe estis prezentita en nia urbo. Tiu spektaklo estas dediĉita al malfacila vivo de la junularo, kies juneco pasis en jaroj de la Granda Milito.

Kiel unu el spektantoj mi povas atesti, ke ĉio estis preparite altnivele, kaj eblas diri, ke la spektaklo sukcesis, aŭ eĉ furoris. En ne tro granda halo de la "Klubo de Oficiroj" tute mankis libera loko, mi simple ne havis eblecon kalkuli venintajn homojn. La aktoroj bonege ludis kaj multe kantis belajn ĉuvaŝajn kantojn, kiuj kolorigis la spektaĵon kaj montris egan belecon de la ĉuvaŝa lingvo. Ŝajnas, ke plimulto de spektantoj, inter kiuj estis multe da infanoj, havis neniajn problemojn rilate al la lingvo, ĉar ili vigle kaj emocie reagis dum la spektaklo, respondante al ŝercoj kaj diversaj kolizioj de la teatraĵo. Post la fino spektantoj ekstarinte faris longdaŭran ovacion, kaj aktoroj ankaŭ sentis ĝojon pro tiel varman akcepto. Tio efektive estis ege interesa travivaĵo, kaj mi kredas, ke ankaŭ estonte okazos interesaj kaj utilaj por la kultura disvastiĝo aranĝoj farataj de Sankt-Peterburga Ĉuvaŝa Kultura Centro.

Sergeo Andrejsons.
Tuesday, April 5th, 2005
12:37 am
Komenco
Saluton! ;)

Ho damne, fin-fine mi sukcesis registriĝi ĉi tie ;)

Pro iu fiokazo, duono da informo estis skribita ruslingve, kaj duono angle.
Kej eĉ nenio en Esperanto :(

Do, nu bone...

Mi daŭrigos ...

-----ruslingve-------
Привет!

О проклятье, в конце-концов я сумел зарегистрироваться здесь :)

По какой-то причине, половина информации была на русском языке, а половина на английском.
И даже ничего небыло на Эсперанто :(

Ну, да ладно...

Я продолжу...
Kabaneto de Hemulo   About LiveJournal.com